Celostátní kolo SOČ a ročníkové práce na SGV

Výuka na našem gymnáziu je každý rok zakončena obhajobou ročníkových prací.

Studenti celý rok pod vedením zvolených pedagogických pracovníků zpracovávají téma, které si sami vyberou. Formou zpracování je odborný text. Během celého roku se tak zdokonalují ve stanovování badatelského cíle a formulování odborného textu po stránce jazykové i formální. V neposlední řadě jsou také vedeni k náležitému citování zdrojů. Zakončením celé této práce jsou ústní obhajoby, při kterých každý student před odbornou komisí a spolužáky představí svou práci a výsledek badatelské činnosti.

S radostí už několik let můžeme sledovat, že tato námaha přináší značné úspěchy. Každý rok se několik studentů hlásí do soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost), kde postupují z okresního kola do krajského a někteří i do kola celostátního. Letos byla nejúspěšnější Barbora Vandová ze třídy 3.A, která v celostátním kole získala 7. místo.

Barboře gratulujeme a věříme, že i v budoucnu ji budou následovat další studenti SGV.

Michaela Psíková