Přednáška na téma Poruchy příjmu potravy

Ve dnech 22. - 23. května se uskutečnila přednáška pro 1. a 2. ročník.

Téma přednášky bylo Poruchy příjmu potravy. Dozvěděli jsme se, že toto téma se netýká jen holek, ale i kluků. Dále jsme byli obeznámeni s tím, jaký je rozdíl mezi anorexií a bulimií, jak se porucha příjmu potravy projevuje a jak se máme k lidem, kteří poruchami trpí, chovat či jaká je správná pomoc. Do poruch příjmu potravy se řadí i záchvatovité přejídání, ortorexie, bigorexie a další. Těchto poruch jsme se dotýkali jen okrajově. Na toto téma bylo hodně dotazů.

Martina Vlková