Školní kolo Německé olympiády

Dne 31.1 v úterý se na SGV uskutečnilo školní kolo Německé olympiády. Soutěže se zúčastnilo celkem čtrnáct odvážlivců.

V kategorii 1. ročníku se na 1. místě umístila Zuzana Husaříkována 2. místě Šimon Bednařík, na 3. místě Barbora Hanáčková a Vojta Grebík.

V kategorii 2. ročníku se na 1. místě umístila Alžběta Ondrůšková (která zároveň postupuje do okresního kola), na 2. místě Jan Pikner, na 3. místě Barbora Hřebíčková a Jan Mikuláš Krajtl.

V kategorii 3. ročníku se na 1. místě umístila Zuzana Juřičková (které zároveň postupuje do okresního kola) a Tomáš Mikel (který také možná postupuje do okresního kola a bude reprezentovat kategorii žáků, kteří žili v Německu), na 2. místě Nela Stašová, na 3. místě Tereza Falešníková.

Všem zapojeným germanistům děkujeme za účast.

Jana Tydlačková a Eva Ertlová

Jak hodnotí účast na olympiádě naši specialisté?

„Němčina a všechny druhé jazyky, které se učíme, mají velmi dobrý vliv na naši paměť. Trénujeme a kombinujeme způsoby učení se mechanicky a nazpaměť, a s nabytými vědomostmi následně účinně pracovat. Naše paměť je stále ve střehu a v kondici. Tyto dovednosti pak uplatňujeme při učení prvního jazyka, kterému je přikládán největší význam. Každý jazyk se od jiného liší a ne každý se zhlédne zrovna v angličtině. Dále uplatňujeme němčinu při výletech k našim německy mluvícím sousedům. Mně se němčina líbí téměř po všech stránkách. Je rázná, nemá náročnou výslovnost, má méně časů než angličtina a díky způsobu slovotvorby a znalosti předpon a přípon si můžete ledacos odvodit. Občas si pustím německá rádia, nebo seriály. Nerozumím sice každému slovu, ale v případě reklam a zpráv o počasí má slovní zásoba postačí. V němčině mnohem radši píšu, než mluvím. Občas mi chvilku trvá, než si na některé slovíčko vzpomenu a pro gramatickou správnost je též potřeba zapojit mozkové závity. Můj výkon mohl být lepší, ale jsem rád za to, co jsem předvedl. V budoucnu bych chtěl vylepšit svoji slovní zásobu třeba z pohledu geografie. Světadíly, státy, řeky, pohoří, památky… Od učení by nás v žádném případě neměly odradit špatné známky, členy a zdánlivě komplikovaná gramatika. Pořád se to opakuje. Jen v tom získat jistotu.“                                 

odborník na německou gramatiku a vášnivý germanista: Jan Pikner, 2.B

„Ovládat němčinu, ale i kterýkoli jiný jazyk, je velmi důležité. Protože jak se říká: „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.“ A nejen to. Podle mého názoru nám dává znalost více jazyků větší možnosti jak při cestování, ale také hlavně v budoucím zaměstnání. Při učení němčiny jsou velmi důležitá slovíčka. Když se učím němčinu, učím se hlavně slovíčka. V němčině se jde zlepšovat i jinými způsoby, jako např. posloucháním německých podcastů, sledováním německých filmů nebo seriálů a také čtením německých knih. Německá olympiáda se mi každý rok velmi líbí. Vždy, když při olympiádě přicházím ke „zkoušení“, nejsem nervózní. Paní učitelky jsou velmi milé, přátelské a atmosféra celkově je vždy velmi uvolněná. Tato atmosféra mi vždy pomůže odcházet s dobrým pocitem. Určitě je dobré se této olympiády zúčastnit, protože každý si může vyzkoušet, jaké to je sedět před komisí a mluvit o různých tématech. Je to dobrá příprava na maturitu a při samotné zkoušce už nejsme tak nervózní, protože jsme si to mohli nanečisto vyzkoušet. Nikdy by nás od němčiny nemělo odradit učení a pocit, že to někdy nejde. Němčina není jednoduchý jazyk a je normální, že je to občas těžší, ale určitě bychom to kvůli tomu neměli vzdávat.“                                                                  

výherkyně, jejíž předností je cit pro perfektní výslovnost: Alžběta Ondrůšková 2.A

„Němčinu je dobré se učit, protože si myslím, že je to obohacující jazyk, a člověk, který umí dobře mluvit německy, může vyhledávat zaměstnání v Německu a Rakousku, kde může dosáhnout na vyšší mzdu než v ČR. Já osobně, abych se zlepšil v němčině, občas poslouchám německé písně a překládám si jejich texty nebo si vyhledám překlad nějakého německého slova, které mě zrovna zajímá. Německá olympiáda mě příjemně překvapila tím, jak příjemná byla porota a ostatní olympionici se nechovali nijak zvlášť soutěživě. Určitě bych doporučil všem, co jsou trochu znalí němčiny, zúčastnit se německé olympiády, neboť to byla dobrá zkušenost a všichni účastníci si odnesli za svou velmi tvrdou práci při přípravě aspoň nějakou hezkou cenu. Určitě by nás nemělo odradit od učení němčiny to, že jí v tuto chvíli nerozumíme, a proto se nám zdá těžká, nebo protože považujeme její znalost za zbytečnou. Když do učení němčiny vložíme trochu času a píle, nepochybně se ji nakonec naučíme a znát více cizích jazyků není nikdy na škodu.“                                                                                                                         

vášnivý houslista, dějepisář a expert na německá komposita: Vojtěch Grebík 1.B

„Je dobré se učit němčinu, protože je to druhý nejčastější jazyk v Evropě po angličtině a spousta lidí z České republiky míří za práci do Německa či Rakouska. I když člověk nechce pracovat v německy mluvící zemi, tak Česká republika má spoustu vztahů s těmito zeměmi a zaměstnavatel může němčinu požadovat. Osobně ráda poslouchám německé písničky. Olympiáda ve mně zanechala velmi pozitivní pocity. Je dobré se jí zúčastnit a mít zkušenost, zkusit si mluvit pod tlakem a reagovat na otázky. Určitě by neměl odradit neúspěch. I když někomu němčina ze začátku nejde, neznamená, že to tak bude v budoucnu. Může to být tím, že je to nové nebo způsobem učení. Důležité je nevzdat to a hlavně chtít!“

vyznavačka dlouhého, kvalitního a ničím nerušeného spánku: Jana Fridrichová 2.B

Němčina je další jazyk, který můžete umět, a v této době platí, že čím víc jazyků umíte, tím větší je o vás ve světě zájem. Taky ji můžete využít v praxi, jelikož to máme blízko k rakouským hranicím. Němčinu se učím už šest let, poslouchám německé písničky a sem tam sleduji nějaké videa, čtu články nebo knihy v němčině. Letos jsem se zúčastnil také německé olympiády, abych zjistil, jak na tom jsem. Němčina je složitý jazyk, ale dá se v ní najít spoustu spojitostí, které tento jazyk činí zajímavým.”                                                                                                                       

nadšený němčinář a odborník na nezdravou výživu: Jan Mikuláš Krajtl 2.A

„Díky němčině máte širší okruh možností z hlediska brigád a případně zaměstnání. Můžete pracovat v zahraničních firmách a mít výhodu vůči ostatním. Předpokládá se, že anglický jazyk umí každý na dobré úrovni, ale kolik lidí umí dobře německy? Abych si rozšířila slovní zásobu, tak nejvíc sleduji seriály a filmy v němčině. Stejně jako v angličtině. Myslím si, že všichni, kdo mají alespoň trochu motivaci k tomu, aby se učili německý jazyk, jsou odvážní a v budoucnosti toho určitě nebudou litovat. Obdivuji všechny, kteří překonali strach a přišli na německou olympiádu. Bez odvahy by to určitě nešlo. Díky účasti na německé olympiádě získáte nové zkušenosti a za zkoušku nic nedáte. A třeba to vyjde. V německém jazyce je pořád co zlepšovat. Nejdůležitější je komunikace, a hlavně se nebát komunikovat se studenty ze zahraničí a navazovat kontakty. Některé lidi může odradit složitost podstatných jmen, neboť každé podstatné jméno má svůj člen.“                                                                                      

porotkyně a vítězka minulých let: Veronika Zvardoňová 4.A

„Němčina je jazyk jako každý jiný a proto bychom ho měli brát vážně, neboť se nám v životě bude určitě hodit. Zlepšuji se díky konverzaci s mamkou, která žila v Německu a poslechem Rammsteinů. Olympiáda ve mně zanechala dobrý pocit a motivaci pracovat na sobě. Účastnit se jí bylo velmi přínosné pro zkušenosti a odbourání stresu v podobných situacích. Určitě se chci zlepšit ve výslovnosti a rozšíření slovní zásoby. Němčina je zkrátka bezva jazyk a nějaký neúspěch, gramatika, nebo zkažený test by nás od ní neměl odradit, musíme překonat všechny překážky!“      

milovník vaření, otužování a Rammsteinů: Šimon Bednařík 1.B

„Myslím si, že je dobré učit se němčinu, protože anglicky už převážně umí každý a němčina docela upadá, ale přesto je obrovské množství firem a povolání, kde je němčina požadovaná. Abych se v němčině zlepšila, nejčastěji poslouchám podcasty, německé písničky nebo si pouštím filmy a seriály v němčině – doporučuji k tomu i titulky, abyste ten text viděli a slyšeli zároveň. A samozřejmě mluvení německy za mě pomáhá nejlépe, takže pokud znáte někoho, kdo má také rád němčinu, tak doporučuji někdy zajít třeba na kávu nebo na procházku a nebát se a „šprechtit“ německy. Německá olympiáda ve mně zanechala převážně pozitivní a povzbudivé pocity, jelikož, když je člověk v něčem úspěšný, co má navíc rád, tak ho to posouvá dále a vidí, že ta práce není zbytečná. Účastnit se německé olympiády může být dobré jako příprava k následné maturitě, student si může nanečisto zkusit, jaké to je vylosovat si téma, psát vše, co ví 15 minut na potítku a následně o tématu co nejlépe mluvit. Odpovědět na všechny otázky a také popsat obrázek. Rozhodně to beru jako dobrou zkušenost. Vylepšit v němčině bych toho chtěla ještě hodně, samozřejmě slovní zásobu, nové slovní vazby, výslovnost a porozumění textu. Němčina je jazyk, který mám ráda, jazyk, kterým se nebojím mluvit a nebojím se případné chyby a chci být lepší a zdokonalovat se. Takže pokud má někdo němčinu rád, tak doporučuji nejspíš vytrvat a věřit, že ta léta dřiny se jednou vyplatí a přinese to své ovoce. A tak vytrvejte a nevzdávejte to!  Wenn du etwas liebst, mach alles dafür!“                                   

výherkyně olympiády, milovnice cyklistiky a háčkování: Zuzana Juřičková 3.B

„Němčina je jeden z hlavních světových jazyků, hned po angličtině. A rozhodně se hodí umět nejen základní jazyk, ale rozvíjet své schopnosti stále více. Koneckonců, kolik umíš jazyků, tolikrát si člověkem. Abychom se zlepšili v němčině, nemusíme se pouze drtit slovíčka a fráze. Podle mě je nejlepší se jazyk učit praxí a taky zábavnější cestou. Já např. sleduji seriály a filmy v němčině, podcasty a také duolingo je dobré pro každodenní krátké procvičování. Na škodu také není číst články a knížky v němčině. Olympiáda ve mně zanechala smíšené pocity. Na jednu stranu jsem byla pyšná, že jsem to zvládla, a na druhou stranu jsem si říkala, že jsem mohla být i lepší. Ale to mě neodrazuje, právě naopak mě to motivuje více zabrat a zlepšit se. Podle mě je to skvělá příležitost zjistit, jak na tom zrovna s němčinou jsme a zároveň si rozšířit obzory. Já jsem tam šla hlavně s tím, že mě němčina baví, ale sama se nedokáži namotivovat začít pořádně “makat”. Taky jsem si skvěle procvičila svůj oblíbený jazyk. Co se týče mé úrovně němčiny, chtěla bych zlepšit mluvení a také reakce. Určitě by nás nemělo odradit to, že nám to moc nejde a třeba se i stydíme mluvit před ostatními. Já doporučuji např. mluvit nejprve sám se sebou a překonat ten strach z chyb. Chybami se člověk učí, a kdybychom nedělali chyby, tak se přeci nic nenaučíme.“                                                   

vášnivá čtenářka, tanečnice a vyznavačka zábavných forem výuky: Barbora Hřebíčková 2.B