Proč (ne)jít k volbám?

26. ledna odpoledne proběhla v režii Debatního klubu otevřená diskuze o volbách.

Sešla se desítka debatérů, z nichž část zastávala názor, že je třeba k volbám jít, a druhá část dostala za úkol obhajovat postoj opačný. Celou diskuzi vedl Mikuláš Just, který se role moderátora zhostil téměř profesionálně.

Diskuze měla předem danou strukturu: probrali se kandidáti, jejich kampaně, cílové skupiny voličů, problematika přímé volby prezidenta, a především se mluvilo o tom, jestli je vůbec potřeba k těmto volbám jít, či ne.

K této diskuzi se připojilo i několik hostů z řad učitelů a žáků. Podle slov paní učitelky Zuntové diskutující ukázali snahu o objektivní náhled na problematiku představenou v tezi a dobře nastudovali podklady  k diskuzi. „Cením si toho, že dokázali zvládat své emoční reakce, diskuse probíhala kultivovaně, jednotliví účastníci byli schopni reagovat na ostatní a doplňovat myšlenky, které v diskuzi zazněly,“ řekla paní Zuntová. Další z hostů, pan učitel Chvatík, poslal debatérům vzkaz: „Musím se někdy přijít podívat i na vaše soutěžní klání. Debata má smysl!“

Celá akce se velmi vydařila a mé velké díky patří všem debatérům, moderátorovi i hostům. Těšíme se na další setkání a – nezapomeňte jít volit!

Markéta Ambrozková, DK PONTO