Beseda s koordinátory pomoci ukrajinským uprchlíkům

Stojanovo gymnázium se již od minulého školního roku snaží zapojit do pomoci ukrajinským uprchlíkům.

Výtěžek ze “svačinek pro Ukrajinu”, které žáci pravidelně organizovali od března do června, putoval mimo jiné i do zlínské farnosti, která zajišťuje pomoc asi dvěma stům ukrajinských uprchlíků.

V prvním prosincovém týdnu k nám ze Zlína přijeli koordinátoři této pomoci – pan Viktor Šimeček a paní Věra Koutníková. Ti se během čtyř besed pokusili studentům jednotlivých ročníků zprostředkovat, s jakými obtížemi se uprchlíci potýkají po příjezdu do ČR, co prožívají a jaké problémy řeší, a také přiblížili, jaké hrůzy prožívají v důsledku války obyčejní lidé na Ukrajině. O přestávce jsme si mohli zakoupit i nějakou tu dobrotu, připravenou žáky a zaměstnanci školy. Takto se nám podařilo “utržit” 10 350 Kč, které jsme předali našim hostům, aby je použili na nákup vánočních dárků pro děti uprchlíků.

Barbora Hegrová