Druhé setkání na schodech

Dnes o velké přestávce jsme se všichni po týdnu opět sešli "na schodech", abychom zapálili druhou svíci na adventním věnci, zavěšeném ve vestibulu školy.

Tohoto zodpovědného úkolu se tentokrát ujali chlapci ze 2. ročníku – Mikuláš Krajtl, jištěný Jakubem Mikéskou.