Biřmování 2022

Po roce se opět v naší velehradské bazilice udílela svátost biřmování. Roční příprava, kterou procházeli studenti druhého ročníku, se završila v pátek 4. listopadu svěřením daru Ducha Svatého třiatřiceti mladým lidem. Navenek jsme byli svědky silné až dojemné atmosféry: hudby, zpěvy, modlitby, kroje. Co se však odehrávalo ve skrytosti, v prostoru mezi věčným Bohem a lidskou duší, to zůstává pro okolní diváky tajemstvím. Doufejme, že toto tajemství bude odtajněno uprostřed společenství tím, že spatříme horlivost, nasazení a nový zápal žít tajemství Krista mezi ostatními.

Foto: Člověk a Víra, Tomáš Holeček a František Ingr