Podzimní Orientační dny ve Fryštáku

Máme za sebou podzimní běh kurzů projektu osobnostního rozvoje. Žáci druhého až čtvrtého ročníku mohli tyto kurzy prožít opět tradičně ve Fryštáku.

Po tři dny se jim zde věnovali instruktoři Domu Ignáce Stuchlého, kteří pro ně připravili tematické programy. Druhý ročník provázelo téma „Já a Ty“, kde se utužovaly vztahy ve třídě a prohlubovala dobrá atmosféra i s třídními učiteli. Třetí ročník se zamýšlel nad tématy globálních problémů lidstva, jako jsou dezinformace, plýtvání, ekologie, ekonomika, válka a svět kolem nás. Pro žáky čtvrtého ročníku bylo připraveno téma „Já a moje budoucnost“. Čtvrťáci tedy uvažovali, kam budou směřovat jejich kroky po absolvování gymnázia.

Pro odlehčení těchto náročných témat instruktoři připravili vždy i blok zábavných aktivit, ať už se jednalo o přípravu divadelního představení, odpočinkovou čajovnu, možnost využití hřiště i horolezecké stěny.

Další kurzy čekají naše žáky na jaře a všichni se již mohou těšit na společně prožitý čas v kolektivu své třídy i celého ročníku.

Lukáš Petrucha