Víkend biřmovanců

Jelikož se my – letošní třeťáci urputně připravujeme na přijetí svátosti biřmování, během víkendu od 23. do 25. září proběhl v areálu naší školy poslední velkolepý duchovní víkend, během něhož jsme rozjímali a duchovně prohlubovali náš vztah k Duchu Svatému. Program byl veden zejména rozhovory v menších skupinkách nad tématy ze seriálu “Vyvolený”, který jsme procházeli během prvních dvou dnů. Páteční zahajovací mše svatá a následně filmový večer, s promítáním komedie Boží vůle, nás přivedl k uvažování nad tím, jak nás Bůh vede každého k sobě vlastní cestou. Všichni jsme se zcela ponořili do děje a poté unavení uléhali k spánku plní očekávání a představ, co nám přinese nový den. V sobotu ráno, po vydatné snídani, jsme měli již známý program rozhovorů na otázky ve skupinkách, posléze oběd a poté dvouhodinová pauza, kterou každý využil po svém. Poté nás čekal programový blok, kdy jsme dostali čas na napsání dopisu pro Ježíše. Mnozí z nás dopis pojali jako hlubší rozhovor a zpětně tuto aktivitu hodnotili jako jeden z nejsilnějších zážitků. Po večeři k nám přišla svědčit o své zkušenosti s Duchem Svatým a životní cestě bývalá studentka naší školy Ester, která svým příběhem zasáhla každého z nás. My jí za její otevřenost a sdílnost ještě jednou děkujeme a jsme rádi, že pro nás obětovala večer. Následně jsme se přesunuli do kaple, kde jsme měli večer chval, pro mnohé naprostý “highlight” celého víkendu. Noc jsme strávili soukromými adoracemi po půl hodinách, kdy se všichni v kapli prostřídali. Ráno na nás čekalo zhodnocení akce a mše svatá, kterou jsme poděkovali za společný dobře strávený čas.
Za sebe i za ostatní chci ještě jednou poděkovat paní vychovatelce Vlkové a otci Radimovi, kteří pro nás tento víkend přichystali a věřím, že si z něj každý něco odnesl.
Klára Kroutilíková