Francouzština “v terénu”

V úterý 26.4. jsme s francouzštináři opustili školní škamna a vydali se na procházku Velehradem, abychom si spolu s maturantkami zopakovali, co o poutním místě víme.

Využili jsme k tomu i možnosti zapůjčení audioprůvodce s nahrávkami ve francouzštině, které nám laskavě poskytli ve velehradském infocentru. A tak jsme vyrazili. Na nádvoří nám maturantky stručně představily Velehrad a jeho okolí a následně jsme velkou část hodiny strávili v bazilice. Obohatili jsme si slovní zásobu, dozvěděli se další informace o významných osobnostech spjatých s Velehradem a hodinu jsme zakončili společnou modlitbou za úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky.

Je voudrais remercier tous mes étudiants français de la classe 4.B qui ont passé quatre ans en étudiant cette belle langue.

Eva Petruchová