Křížová cesta Velehradem

Po dvou letech jsme obnovili tradici křížové cesty Velehradem. Tato křížová cesta propojovala celý Velehrad a nebylo to jinak ani v tomto roce.

Bylo nás více než 60 a aktivně se jí zúčastnila všechna společenství na Velehradě. Vytvořili jsme mezi sebou krásnou jednotu. Papež František by z nás měl určitě radost. Když jsem se podívala kolem sebe, vybavil se mi obrázek ze synody (malé děti, lidé na vozíčku, kněz, staří a mladí lidé, řádová setra), to jsme byli my- prostě jít po společné cestě za Kristem.