Exkurze studentů 3. ročníku do firem

Dne 12. dubna psali naši budoucí prváci přijímací zkoušky. Nám tedy nezbylo nic jiného, než se vzdělávat mimo školní zdi.

A tak se část z nás přesunula do krajského města Zlín na Univerzitu Tomáše Bati. Měli jsme možnost nahlédnout do nových a moderních prostor univerzity a popovídat si se studenty a pedagogy o oborech, které škola nabízí. Nejprve jsme se na chvíli stali porodními asistentkami a mnozí o tomto oboru začali uvažovat. Poté nás naše absolventka Klára Pelcová zasvětila do multimediálního světa, nyní již víme, co znamená červená barva. Den jsme zakončili obědem ve Zlíně.

 Blanka Osohová

Další skupinka žáků ze tříd 3.A a 3.B se vydala na exkurzi do průmyslové zóny Buchlovic. Navštívili jsme firmy BD Sensor a IMACO.

Zvláště návštěva firmy BD Sensor byla velice zajímavá, po seznámení s chodem a provozem firmy byly studentům představeny jednotlivé profese, které ve firmě pracují. Seznámili jsme se s povoláními jako projektový manažer, marketingový pracovník, účetní, recepční, personalista, vývojový inženýr, ekonom. Jednotliví pracovníci nám upřesnili přesnou náplň jejich dne, jejich úkoly v rámci firmy a profesní kariéru. Dozvěděli jsme se například, jak se ze zooložky stane pracovník marketingu. Při návštěvě firmy IMACO jsme se zajímali hlavně o hospodářství České republiky, vývoz, dovoz, roblémy s výrobou na Ukrajině. Exkurzi studenti hodnotili jako velice zajímavou a přínosnou. 

Eva Ertlová

Ve středu 13. 4. 2022 navštívilo deset studentek ze třetího ročníku DOBROU Montessori základní školu a mateřskou školu ve Zlíně. Během dvou hodin se studentky seznámily s chodem mateřské a základní školy. Navštívily výuku uvnitř i venku na zahradě, kde právě probíhaly velikonoční aktivity. Po celou dobu byla k dispozici paní ředitelka PhDr. Petra Sekáčová, která představila prostředí, provedla celou školou a seznámila studentky s „alternativním“ přístupem ve vzdělávání. Prostředí školy a
školky bylo přívětivé, útulné až rodinné. Studentky však pochopily, po rozhovoru i s dalšími místními pedagogy, že vyučovat na škole tohoto typu je velmi náročné. Zvláště náročné jsou přípravy na výuku, které se musejí vždy individuálně a řádně nachystat. Zajímavostí je výuka tří ročníků v jedné třídě. Po dotazu, jestli by studentky uvažovaly o takové práci, většinově odpověděly, že raději by zvolily klasický způsob výuky. Kdo ví, jakou cestou se zanedlouho vydají…

Petr Chvatík