Vážený pane Akajomove (studenti píší vzkazy do Ruska)

V souvislosti s ukončením činnosti konzulátu Ruské federace v Brně jsem zaslala jeho pracovníkům dopis, jehož přílohou byly i vzkazy od našich studentů.

V minulosti jsme se s představiteli konzulátu setkávali na soutěži Puškinův památník, kde jsme se vždy velmi dobře umisťovali a získávali i speciální ocenění právě od konzulátu RF.

V dopise se píše, že kromě soutěžení na Puškinově památníku můžeme využít ruský jazyk i k tomu, abychom se domluvili s běženci a získali tak osobní svědectví o tom, co se děje na Ukrajině. Vážíme si ruské kultury a ruských lidí, ale odsuzujeme, co jejich představitelé páchají v sousední suverénní zemi.

Přílohou dopisu byl materiál, který vytvořili naši studenti. Je v ruštině, tak snad tomu ti vážení pánové porozumí… 

Alena Rosíková

Autory vzkazů jsou třeťáci. O překlad pro zájemce prosím ruštináře.