Úspěch v SOČ

V sobotu 12. 6. 2021 se uskutečnily prostřednictvím MS Teams závěrečné obhajoby prací celostátního kola středoškolské odborné činnosti.

Radost jsme měli z postupu našich studentů z krajského kola a ještě větší teď máme z výsledků kola celostátního. Skvělé 4. místo v oboru č. 12: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie vybojovala Anežka Berková ze 3.A se svou brožurou 23 pokusů na rajčeti jedlém určenou nejen učitelům.

Na 10. místě v oboru č. 8: Ochrana a tvorba životního prostředí se pak umístil absolvent Laďa Menšík s prací o revitalizaci stromořadí a historické cesty v Jalubí, jehož zájem o přírodu a krajinu se bude i nadále rozvíjet studiem krajinářství na Mendlově univerzitě.

Anežce i Laďovi moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Do dalšího studia jim přejeme hodně sil a úspěchů.

Martina Halová