ING. VERONIKA MAŇÁSKOVÁ

e-mail: veronika.manaskova@sgv.cz

VZDĚLÁNÍ:

2012 – 2015 UTB ve Zlíně, Učitelství odborných předmětů pro SŠ, zaměření chemie
2009 – 2011 UTB ve Zlíně, Technologie, ekonomika a hygiena potravin
2006 – 2009 UTB ve Zlíně, Chemie a technologie potravin
2002 – 2006 Gymnázium Uherské Hradiště

PRAXE:

2019 – dosud SGV – vedoucí školní jídelny
2018 – 2020 Základní škola Velehrad: vedení zájmového kroužku aerobik
2016 – 2017 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. v Kunovicích : jako učitelka předmětů chemie a základy přírodních věd

ZÁJMY:

sport, příroda, cukrařina