MGR. TOMÁŠ CHYTKA

e-mail: tomas.chytka@sgv.cz

VZDĚLÁNÍ:
Absolvent CMTF UP Olomouc, obor křesťanská výchova
Absolvent PdF UP Olomouc, obor speciální pedagogika – etopedie

KURZY:
Etická výchova, rozsah 360 hod., akreditace MŠMT
Člověk a společnost, rozsah 20 hod., akreditace MŠMT

PRAXE:
1998 – 2003 – Centrum pro mládež Olomouckého arcibiskupství – T.S.Archa Rajnochovice (práce s dětmi a mládeží, školení vedoucích, příprava táborů aj.)
od 2004 doposud – Zástupce ředitele pro mimoškolní činnost, vedoucí vychovatel DM SGV

ZÁJMY:
sport, rodina