P. MGR. RADIM KUCHAŘ

e-mail: radim.kuchar@sgv.cz

VZDĚLÁNÍ:
1998 – 2002 studium na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
2002 – 2003 jednoletý propedeutický teologický kurz pro Teologický konvikt
2003 – 2008 studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor katolická teologie
2008 – 2009 jednoletá jáhenská praxe vyučujícího v Teologickém konviktu v Olomouci
červen 2009 kněžské svěcení v Olomouci

PRAXE:

2009 – 2010 kaplan ve farnosti Zdounky a v okolních farnostech
2010 – 2011 kaplan ve farnosti Uherský Brod a Prakšice
2011 – 2013 školní kaplan na Stojanově gymnáziu, Velehrad a kaplan farnosti Jalubí

Od r. 2013 školní kaplan na Stojanově gymnáziu, Velehrad