MGR. ONDŘEJ HRUBOŠ

e-mail: ondrej.hrubos@sgv.cz

VZDĚLÁNÍ:

Klinická a toxikologická analýza PřF UK Bc.
Klinická a toxikologická analýza PřF UK Mgr.
2×6 měsíců pracovně-studijní stáž v laboratoři Molekulární farmakologie , Montpellier, Francie
Doplňující pedagogické studium 2011

PRAXE:

od 1. 9. 2011: SGV

ZÁJMY:

film, hudba, turistika