MGR. HANA ČERNÁ (sestra Vojtěcha)

e-mail: hana.cerna@sgv.cz

VZDĚLÁNÍ:

1991-1997 Univerzita Palackého, Teologická fakulta, obor křesťanská výchova

PRAXE:

1997 – 2018 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

ZÁJMY:

kultura, cestování, turistika, ruční práce, vaření