BC. JAROSLAV ZÁMEČNÍK

e-mail: jaroslav.zamecnik@sgv.cz

VZDĚLÁNÍ:

2001-2004 Filosofická fakulta MU Brno – bakalářský studijní program Portugalská filologie

KURZY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

2000 Sociálně psychologický tréninkový program, Pedagogicko-psychlogická poradna Praha 2, akreditace MŠMT 19186/99-20-45 (120 hod.)

2005 Primární prevence užívání návykových látek a soc. patologických jevů., P centrum Olomouc, akreditace MŠMT 32427/ 2003-25-298 (65 hodin)

2002 Kurz – Instruktor vodní turistiky – UP Olomouc – fakulta tělesné kultury

2010 Kurz – Instruktor školního lyžování – Gymnázium UH

ZÁJMY:

rodina, běh, hra na dudy, maringotka