MGR. JAN KLETVÍK

e-mail: jan.kletvik@sgv.cz

VZDĚLÁNÍ:

2005 – 2011 Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta: angličtina – dějepis (učitelství pro SŠ)
2005 – 2014 Karlova univerzita v Praze, Evangelická teologická fakulta: evangelická teologie dvouoborová – dějepis
2008 – 2009 University of Leeds, Velká Británie: historie – teologie a religionistika (erasmus)

PRAXE:

2011 – dosud Ústav pro jazyk český, Akademie věd ČR, v. v. i. (Kabinet studia jazyků, Centrum akademického psaní)
2012 – 2015 Johns Hopkins University, Center for Talented Youth – Central Europe (lektor kurzů psaní)
2010 – 2011 ŽŠ a MŠ Červený vrch, Praha