MGR. ET MGR. IRENA NOVÁKOVÁ

e-mail: irena.novakova@sgv.cz

VZDĚLÁNÍ:

Učitelství sociálních a zdravotních předmětů, Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Křesťanská výchova, Teologická fakulta UP v Olomouci
Rozšiřující studium anglického jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ a pro SŠ, Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně
Studium na Erasmus Smith House, Ireland
Mezinárodní certifikát City and Guilds na úrovni C1

PRAXE:

2009-2011 SŠOS Vizovice, učitelka anglického jazyka
od 2011 učitelka anglického jazyka na SGV
od 2011 lektorka kurzů anglického jazyka pro dospělé při SGV

ZÁJMY:

knihy, vlaky, mapy