MGR., MGA. FILIP MACEK

e-mail: filip.macek@sgv.cz

VZDĚLÁNÍ:

1993 – 1998  Hudební fakulta – JAMU Brno
1999 – 2004  Cyrilometodějská teologická fakulta – UP Olomouc
2007 – 2009  Pedagogická fakulta – OU Ostrava
2011 – 2013  Pedagogická fakulta – UP Olomouc
2013 – 2015  Fakulta logistiky a krizového řízení – UTB Zlín

PRAXE:

1994 – 2011   Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
1997 – 1998   Národní divadlo Brno
2000 – 2002   Biskupské gymnázium Brno
2001 – 2006   Církevní konzervatoř Kroměříž
2004 – dosud  Stojanovo gymnázium Velehrad

ZÁJMY:

hudba, turistika, rodina