MGR. EVA PETRUCHOVÁ

e-mail: eva.petruchova@sgv.cz

VZDĚLÁNÍ:

2005 – 2011: Filosofická fakulta Univerzity Palackého, obor česká – francouzská filologie
2008 – 2011: Učitelská způsobilost pro výuku českého a francouzského jazyka (UP Olomouc)
2008 – 2009: Studijní pobyt: Université de Bretagne-Sud, Lorient, France
2010: Stipendijní pobyt: Université de Bretagne-Sud, Lorient, France

PRAXE:

od září 2010: lektorka francouzštiny v jazykové škole Lingua Zlín
od 1. 2. 2011: SGV

ZÁJMY:

četba, divadlo, turistika