MGR. EVA ERTLOVÁ

e-mail: eva.ertlova@sgv.cz

VZDĚLÁNÍ:

1992 – 1993 – studijní pobyt v Německu
1990 – 1996 – Přírodovědecká fakulta UP Olomouc – studijní obor – zeměpis
Filozofická fakulta UP Olomouc – studijní obor – německý jazyk
2004 -2007 – Pedagogická fakulta UP Olomouc – studijní obor – český jazyk

PRAXE:

1996 – 2005 – SSOŠ a VOŠ Kunovice
2005 – 2009 – OA a VOŠ Uherské Hradiště

ŠKOLENÍ:

Informatická gramotnost
Specifické poruchy učení a chování
Poznáváme učební styly žáků
Učební styly v praxi

ZÁJMY:

cestování, turistika, rodina