ING. BLANKA OSOHOVÁ

e-mail: blanka.osohova@sgv.cz

VZDĚLÁNÍ:

2007 – 2012 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, studijní obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
2010 – 2011 Doplňující pedagogické studium
2003 – 2007 Gymnázium Uherské Hradiště – všeobecné gymnázium

PRAXE:

2017 – 2019 Výuka Chemie a ekologie na SŠPHZ v Uherském Hradišti
2014 – 2015 Výuka Chemie na Gymnáziu v Uherském Hradišti

ZÁJMY:

rodina, sport, folklor, divadlo