MGR. BARBORA HEGROVÁ

e-mail: barbora.hegrova@sgv.cz

VZDĚLÁNÍ:

1996 – 2001     Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci: český jazyk a literatura – klasická filologie
1993 – 1996     Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

PRAXE:

2016 – dosud   Stojanovo gymnázium, Velehrad: asistentka ředitele školy, učitelka latiny
2003 – 2016     Purkyňovo gymnázium, Strážnice: učitelka češtiny
2000 – 2003     Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži: učitelka češtiny a latiny

ZÁJMY:

knihy, kultura, cestování, rodina