Den Evropského parlamentu mládeže na Velehradě

V pondělí 2. 10. k nám do školy přijeli zástupci české sekce EPM (Evropský parlament mládeže) a představili nám nový způsob, jak se i mimo školu vzdělávat.

Ve třech skupinách, které se skládaly ze členů debatního klubu a studentů semináře ZSV, jsme probírali aktuální témata evropské politiky a snažili jsme se navrhnout jejich řešení. Jednání probíhala v angličtině – simulovali jsme tak práci konference Evropského parlamentu mládeže (EYP). Výsledkem naší činnosti byly rezoluce k zadaným tématům. Na závěrečném společném jednání všech skupin jsme představili navrhované řešení ostatním. O návrzích jsme v širokém fóru debatovali (vše probíhalo v angličtině), a poté jsme také o zavedení těchto změn hlasovali.

Program Dne Evropského parlamentu mládeže nám ukázal, jak komplexní je řešení zdánlivě jednoduchých problémů, nakolik obtížné je přijmout společnou rezoluci a že svět kolem nás je nutné vnímat nejenom z jednoho úhlu pohledu.

Benedikta Kočí svoji novou zkušenost komentuje takto: „Návštěva lidí z EPM pro mě osobně byla velmi přínosná. Jak z hlediska formátu spolupráce, který jsme si mohli vyzkoušet, tak s ohledem na samotná témata, která jsme zpracovávali, ale i proto, že jsme celý den komunikovali jen v angličtině. Mnozí z nás si tak rozšířili slovní zásobu užívanou v souvislosti s danými tématy.“

Mikuláš Just, účastník debatérských soutěží, zase říká, že bylo zajímavé zkusit si jiný styl debatovaní, který nám ukázali zástupci EPM. Miky dále říká: „Bylo to velice inspirativní a odhalilo to před námi nový obzor, je to cesta, jak se dál rozvíjet. Určitě stojí za to zkusit se angažovat i v tomto odvětví.“

Díky proběhlému Dni Evropského parlamentu mládeže na SGV budeme mít svoje zástupce v Regionálním kole jednání EPM. Budeme jim držet palce, aby postoupili do českého národního kola a podívali se i do zahraničí.

Agáta Dufková, DK Ponto