Přihlášky ke studiu

V době jarních prázdnin 13.-17.2.2023 budou omezené úřední hodiny pro podání přihlášky ke studiu...

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: do 1. března 2023

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést do kanceláře SGV osobně v Po-Čt 7.30-15.30, Pá 7.30-14.00 (zvoňte u služebního vchodu v levém rohu nádvoří) nebo ji zaslat poštou. Na přihlášku nezapomeňte doplnit e-mailový a telefonní kontakt  na zákonného zástupce i uchazeče. Nevyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Kód oboru: 79-41-K/41 – Gymnázium

V době jarních prázdnin (13.-17.02.2023) bude kancelář školy otevřená pro osobní odevzdání přihlášky na naši školu pouze v době:
pondělí: 07:00-12:00 (13.2.2023)
středa: 12:00-16:30 (15.2.2023)
pátek 07:00-12:00 (17.2.2023)

KONTAKTNÍ OSOBA PRO INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ:

Mgr. Barbora Hegrová
Tel. 572 571 091
E-mail:  barbora.hegrova@sgv.cz

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.