Rozhodnutí o přijetí k ubytování do DM

Na základě vyhodnocení podaných žádostí o přijetí do DM SGV bude ve školním roce 2022/2023 poskytnuto ubytování všem žadatelům.

Jmenný seznam ubytovaných žáků je zveřejněn na nástěnkách domova mládeže.