Síť pro absolventy SGV plně v provozu

Již delší dobu jsme hledali možnosti, jak zůstat ve spojení s absolventy, kteří odmaturovali a vydali se cestou studia nebo pracovního života.

V roce 2021 vznikla myšlenka vytvoření sociální sítě, která by propojila Stojanovo gymnázium s jeho absolventy tak, abychom i nadále tvořili společenství. Ve spolupráci s nadačním fondem Teo Via se nám po několikaměsíční práci podařilo vytvořit internetovou stránku, která je ideálním prostředím pro setkávání, sdílení a vzájemnou komunikaci mezi školou i absolventy navzájem.

Na začátku měsíce března jsme síť oficiálně spustili rozesíláním přihlašovacích údajů. Tato platforma je totiž určena pouze absolventům, zaměstnancům a rozhodli jsme se ji zpřístupnit také studentům 4. ročníků, kteří zde obzvláště mohou najít inspiraci či odpovědi na otázky týkající se jejich pomaturitního studia.

Pokud tedy i Vy patříte mezi zmíněnou cílovou skupinu sítě, neváhejte si zažádat o přístup na samotné platformě: Absolventi.sgv.cz

Budeme rádi, když s námi budete opět tvořit jedno velké společenství Stojanova gymnázia.

Bc. Renáta Škrášková
koordinátorka projektu