Celostátní setkání mládeže

Modlitba za CSM 2022

Svatý Bože,
dej, aby se mladí lidé dobře připravili
na své celostátní setkání.
Aby zakusili Tvou přítomnost
ve společenství
a načerpali inspiraci
do každodenního života.

A nám všem dej sílu,
abychom byli Tvými svědky.
O to Tě s důvěrou prosíme
skrze Krista, našeho Pána.

Amen