Suplování Rozvrh Bakaláři Moodle Strava Intranet

SPOLEČENSTVÍ PŘÁTEL SGV | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -Aktuálně:

INFORMACE O PLATBĚ PŘÍSPĚVKU DO FONDU SP SGV:

Také v letošním školním roce budeme vybírat příspěvek 1000,- Kč do fondu Společenství přátel Stojanova gymnázia. Vkladem do tohoto fondu přispějete k dalšímu rozvoji SGV. O využití finančních prostředků bude rozhodovat Rada SP SGV. Příspěvek 1000,- Kč je nutno poslat na účet Společenství přátel SGV (č. ú.: 252463300/0300 do zprávy pro příjemce napište příjmení žáka, třída) nejpozději do konce měsíce října. V případě, že některý z rodičů bude tuto částku uplatňovat v daňovém přiznání jako dar, napište do zprávy pro příjemce: DAR - příjmení žáka, třída.


Společenství přátel SGV (SP SGV)

Společenství přátel Stojanova gymnázia Velehrad
687 06 Velehrad 1

IČO 22863834

číslo účtu: 252463300/0300 (ČSOB a.s.)

SP SGV je nepolitickou organizací, která sdružuje rodiče žáků a všechny zájemce, kteří svou prací a činností chtějí přispět k rozvoji Stojanova gymnázia, Velehrad.

Cílem Společenství přátel je vytvářet podmínky pro činnost Stojanova gymnázia a být jeho garantem.

Těžiště činnosti Společenství přátel spočívá v těchto oblastech:

 • podpora kulturní, sportovní a vzdělávací činnosti žáků
 • příspěvky na zahraniční pobyty
 • podpora volnočasových aktivit studentů gymnázia a pomoc v získávání finančních prostředků pro tuto oblast
 • honorování lektorů
 • vytváření vlastních finančních zdrojů a jejich účelném využívání pro potřeby gymnázia
 • propagace Stojanova gymnázia
 • spolupráce školy s rodiči
 • pořádání kulturních a společenských akcí
 • podpora školy při organizování výměnných akcí s domácími a zahraničními partnery
 • podpora sociálně slabších studentů
 • odměňování vynikajících studentů

 

Stanovy SP SGV

Činnost SP SGV je založena na dobrovolné aktivitě, na tvůrčích a organizačních schopnostech, na společném zájmu a na možnostech členů.

Seznam členů SP SGV

PŘEDSEDA RADY SP SGV:

Mgr. Ing. Michal Vogl     777 664 310     michal.vogl@seznam.cz

MÍSTOPŘEDSEDA:

Blanka Maňáková     723 251 986     manakova.blanka@seznam.cz

ČLENOVÉ RADY SP SGV:

KURUC MARIÁN: 518 332 137  optika.effatha@seznam.cz

VÁLKOVÁ HANA, Ing.: 602 828 450  wvalek@tiscali.cz

KOLÍSKOVÁ PATRICIE: 731 569 293   pasami@seznam.cz

OBDRŽÁLKOVÁ MARTINA: 737 624 779   Obdrz.Ma@seznam.cz

KAPSA ALEŠ, Mgr.: 728 051 147   aleskapsa@seznam.cz

HABARTA LIBOR: 775 084 333    habarta.libor@seznam.cz

POKLADNÍK:

Blanka Maňáková     723 251 986     manakova.blanka@seznam.cz

 

 

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Alena Ševčíková
E-mail: alena.sevcikova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 54.162.139.105 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz